Pop art umetnost je naziv za umetnost popularne kulture. Umetnički pokret pop art-a raširio se u Engleskoj i SAD-u tokom druge polovina 1950ih godina.  Pop-art je pravi izraz potrošačkog društva i reklamokratije. Umetnici pop-arta koriste popularne proizvodne ambleme,...